http://www.stallbacken.com

Dressyrryttartest I:2
Detta program har inte bedömningsgrupper på det sätt som övriga program har, jag har grupperat rörelserna så att det skall bli lätt att läsa bilderna.
1. A Inridning i arbetstrav
   X  Halt - hälsning 
     Framridning i arbetstrav
   C Höger varv 2. MXK Vänd snett igenom 3. AC Serpentin med 3 bågar över medellinjen; vid 
      passerandet av medellinjen 3-5 steg mellanskritt 4. HXF Vänd snett igenom med förlängd steglängd
   F    Arbetstrav
   A    Höger arbetsgalopp 5. AXA Ett varv på volten; på öppna delen av 
       volten överstrykning 6. A  Följ fyrkanten
   KH Ökning av språnglängden
   H  Arbetsgalopp 7. CXA Ett halvt varv på volten; byt om volt med 
       övergång från höger till vänster galopp 
       via trav vid X 8. AXA Ett varv på volten; på öppna delen av 
       volten överstrykning 9. A Arbetstrav; följ fyrkanten
   B Vänd till vänster 10. X Halt - Ryggning en hästlängd
      Framridning i arbetstrav 11. E Vänster varv 12. A  Mellanskritt
    FM Serpentin med en båge till kvartslinjen
    C  Arbetstrav 13. EBE   Ett varv på mittvolten; lättridning och längning 
          av hästens form genom att låta tygeln glida ur 
          handen
    Före E Korta tygeln 14. E Nedsittning; Följ fyrkanten
    A Vänd rätt upp
    X  Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2006