http://www.stallbacken.com

LA:4 2008
1.  AX  Inridning i arbetsgalopp
     X     Halt - Hälsning 
     XC  Arbetstrav 2.  C       Höger varv
     CMR  Arbetstrav
     RK     Mellantrav
     KA     Arbetstrav 3.  A    Vänd rätt upp
     AL  Arbetstrav
     LS  Skänkelvikning undan höger skänkel 4.  SHCM  Arbetstrav
     MG       Halvcirkel med 10 m diameter till höger
     GH       Halvcirkel med 10 m diameter till vänster 5.  HS  Arbetstrav
     SF  Mellantrav
     FA  Arbetstrav 6.  A     Vänd rätt upp
     AL   Arbetstrav
     LR  Skänkelvikning undan vänster skänkel 7.  RMCH  Arbetstrav 8.  HS  Mellanskritt
      S   Vänd till vänster
      SI  Mellanskritt 9.  Mellan I och R  Vändning på bakdelen till vänster 10.  Mellan I och S  Vändning på bakdelen till höger 11.  IRB  Mellanskritt 12.  BLK  Ökad skritt
       KA  Mellanskritt 13.  A      Vänster arbetsgalopp
       AFP  Arbetsgalopp 14.  PBRM  Mellangalopp
       MCH   Arbetsgalopp 15.  H  Samlad galopp - volt med 10 m diameter 16.  HSIRBP  Samlad galopp inkl. förvänd galopp 17.  PFA  Arbetstrav
       A       Höger arbetsgalopp
       AK    Arbetsgalopp 18.  KH     Ökad galopp
       HCM  Arbetsgalopp 19.  M  Samlad galopp - volt med 10 m diameter 20.  MRISEV  Samlad galopp inkl. förvänd galopp 21.  VKA  Arbetstrav
       A       Vänd rätt upp
       AL     Arbetstrav 22.  L  Halt - Ryggning ca 4 steg - framridning 
           i vänster arbetsgalopp 23.  LXIG  Arbetsgalopp 24.  G  Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2008