http://www.stallbacken.com

LA:4 2008
1. AX Inridning i arbetsgalopp
   X   Halt - Hälsning 
   XC Arbetstrav 2. C    Höger varv
   CMR Arbetstrav
   RK   Mellantrav
   KA   Arbetstrav 3. A  Vänd rätt upp
   AL Arbetstrav
   LS Skänkelvikning undan höger skänkel 4. SHCM Arbetstrav
   MG    Halvcirkel med 10 m diameter till höger
   GH    Halvcirkel med 10 m diameter till vänster 5. HS Arbetstrav
   SF Mellantrav
   FA Arbetstrav 6. A   Vänd rätt upp
   AL  Arbetstrav
   LR Skänkelvikning undan vänster skänkel 7. RMCH Arbetstrav 8. HS Mellanskritt
   S  Vänd till vänster
   SI Mellanskritt 9. Mellan I och R Vändning på bakdelen till vänster 10. Mellan I och S Vändning på bakdelen till höger 11. IRB Mellanskritt 12. BLK Ökad skritt
    KA Mellanskritt 13. A   Vänster arbetsgalopp
    AFP Arbetsgalopp 14. PBRM Mellangalopp
    MCH  Arbetsgalopp 15. H Samlad galopp - volt med 10 m diameter 16. HSIRBP Samlad galopp inkl. förvänd galopp 17. PFA Arbetstrav
    A    Höger arbetsgalopp
    AK  Arbetsgalopp 18. KH   Ökad galopp
    HCM Arbetsgalopp 19. M Samlad galopp - volt med 10 m diameter 20. MRISEV Samlad galopp inkl. förvänd galopp 21. VKA Arbetstrav
    A    Vänd rätt upp
    AL   Arbetstrav 22. L Halt - Ryggning ca 4 steg - framridning 
      i vänster arbetsgalopp 23. LXIG Arbetsgalopp 24. G Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2008