Denna sida är uppdaterad Söndag 19 februari 2017
Dressyrprogram

I shopen kan du köpa programmen snyggt utskrivna på en A4-sida, inplastade och utan reklam.
I shopen finns de även ritade sett från A.

På den här sidan hittar du dressyrprogram i bilder. Välj program i menyn längst ner på sidan.
Hur du tolkar bilderna kan du läsa här. Det finns även en länk nedan.
Det verkar som en del mobiltelefoner inte visar programmen korrekt. De tappar bort bilder och/eller visar bilder i fel ordning. Var uppmärksam på bildnumren när du tittar på programmen i mobiltelefon.
OBS! Nytt sätt att rita övergångar 'mellan' två punkter. P.g.a. att många ryttare varken läser programtexten eller instruktionen om hur man tolkar bilderna och därmed har 'för bråttom' med de övergångar som ska göras mellan två punkter, så har jag ändrat hur jag ritar detta. Nu blir det en bit streckad linje i den gamla gångartens färg, en 'korv' i den nya gångartens färg för att markera att övergången inte har en exakt plats och en bit streckad linje i den nya gångartens färg. Alla program som har övergångar mellan två bokstäver kommer att uppdateras med det nya sättet att rita.
Programmen är skapade för att fungera i Internet Explorer. I andra webläsare kanske det inte fungerar att hålla pekaren över bilden för att få upp texten. I en del läsare kan det fungera att högerklicka och välja 'visa info', i andra läsare kanske det inte alls går att få upp texten. Jag klurar på att lösa det på ett annat sätt som fungerar i alla de vanligaste webläsarna, men har ingen lösning än.

Ändrade program 2017:
2017 blir det nya versioner av LA:1, Msv B:5, flera FEI-program samt de flesta av FEI:s para-program. Det kommer också två nya program för 7-åriga hästar. De ändrade FEI-programmen (inte para-programmen) är inte ändrade ridmässigt, bara ändringar i bedömningsgrupperna. En del har bara fått små tillägg av text men i de flesta har rörelser flyttats från en bedömningsgrupp till en annan och ibland har den särskilda bedömningan av övergångar tagits bort (dvs ryttaren rider likadant som förut, men domare måste väga in andra saker i några bedömningsgrupper). Som vanligt går det att beställa de nya programmen redan nu, leverans så fort de ritats (och betalning gjorts), det program som har flest beställningar ritas först.
För alla program som behöver ritas om på något sätt (även om det bara är ett litet text-tillägg) finns den gamla versionen längst ner på sidan under rubriken 'Program som inte längre gäller 2017
De nya para-programmen finns ännu inte (när detta skrivs) på förbundets hemsida, de finns på engelska på FEI:s hemsida. Länk finns på förbundets hemsida. Graderna ändras också internationellt: Grad 1a blir grad 1, Grad 1b blir grad 2, grad 2 blir grad 3, grad 3 blir grad 4 och grad 4 blir grad 5. Om de svenska graderna också ändras återstår att se

Programmen i textformat finns på förbundets hemsida.

De program som det står ett '+' efter i menyn nedan går på långa banan, de med '-' efter går på korta banan.

Vill du kontakta mig, skicka ett mail.

Alla program giltiga 2017 finns listade nedan, utom para-programmen där jag väntar på att förbundet ska publicera listan, avdelningsridning som jag inte för avsikt att rita upp (är redan ritade på förbundets hemsida), och kürprogrammen som ju inte går att rita upp.
Självklart kommer jag kontinuerligt att uppdatera programmen så att de som finns här alltid är de officiellt giltiga. De program som förbundet ändrar under året kan jag dock missa, meddela mig gärna om du ser att något program här är äldre än på förbundets hemsida.

Tolka bilderna
  
Allmänt intryck
  
Bokstäverna

Ryttartest inledande klass (4 ryttare) - Uppdaterat 2012
Dressyryttartest I:1 -
Dressyryttartest I:2 -
Dressyryttartest L:1 -
Dressyryttartest L:2 -
Dressyryttartest M:1 -
Dressyryttartest M:2 -

LE:1 2011 -
LE:3 2011 -
LD:1 2011 -
LD:3 2011 -
LD:4 2011 -
Märke I 2015-
Märke II 2015 -
Märke II - Variant av det gamla märke II, för startfälttävlan
Märke III 2015 -
LC:1 2015 -
LC:2 2015 -
LB:1 2015 -
LB:2 2016 +
LB:3 2007 +
  
LA:1 2017 -
LA:2 2016 -
LA:3 2013 +
LA:4 2015 + uppdaterat 2015
Msv C:1 2011 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
Msv C:2 2010 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
Msv B:1 2003 -
Msv B:2 2006 +
Msv B:3 2008 +
Msv B:4 2003 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
Msv B:5 2017 +

Msv A:1 2016 +
FEI Prix S:t Georges 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper
FEI:s Intermediaire I 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper
Intermediaire I B 2016 +
FEI:s Intermediaire A 2014 + Uppdaterat 2015
FEI:s Intermediaire B 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna
FEI:s Intermediaire II 2009 + Uppdaterat 2014, ändrade ridvägar! Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper
FEI:s Grand Prix 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna
FEI:s Grand Prix Special 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper

Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2008 +  
FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2004 + Avdrag ändrade 2012
FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2004 + Avdrag ändrade 2012
FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2017 +
FEI:s Finalprogram för 5-åriga hästar 2004 + Uppdaterat 2009, ingen ridmässig skillnad. Avdrag ändrade 2012
FEI:s Finalprogram för 6-åriga hästar 2004 + Uppdaterat 2009, ingen ridmässig skillnad. Avdrag ändrade 2012
FEI:s Finalprogram för 7-åriga hästar 2017 +

LB för ungponny 2008 +
LA för ungponny 2008 +

LA:P0 2007 (kat B) +

LA:P1 2004 -

LA:P2 2004 -
Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 (Lätt A) -
FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) +
FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2012 (Lätt A) +
FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) +

FEI:s Inledande program A för children 2014 + Nytt i sverige 2016
FEI:s Inledande program B för children 2014 + Nytt i sverige 2016
FEI:s Individuella program för children 2014 + Nytt i sverige 2016
FEI:s Lagtävlansprogram för children 2015 + Nytt i sverige 2016

FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad.
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper

FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper
FEI:s Lagprogram för Unga Ryttare (Prix S:t Georges) 2009 +
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper
FEI:s Grand Prix för Unga Ryttare (16-25) 2009 + Nytt i sverige 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad

Dressyr för fyraåriga hästar/fälttävlan 2001 Kvalificeringsprogram -
Dressyr för fyraåriga hästar/fälttävlan 2001 Finalprogram +
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass 1997 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass (A) 2007 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass 2011 -
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass 1997 samt Msv B Ponny -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass (A) 2007 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass 2010 -/+
FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014 +
FEI:s Fälttävlansprogram för tvåstjärnig CCIP**(ponny) 2007 +
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(A) 2009 +
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(A) 2015
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(B) 2009 +
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(B) 2015
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(A) 2015
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(B) 2015 +
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(A) 2015 +
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(B) 2015 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2009 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2009 +

De flesta av para-programmen blir nya 2017. Listan på FEI:s hemsida för 2016 stämmer dock inte riktigt överens med svenska förbundets lista på giltiga para-program 2016 och de gamla program som enligt FEI:s lista fortfarande ska gälla 2017 är inte med på svenska förbundets lista. Därför avvaktar jag med att uppdatera här tills den svenska listan är publicerad.
FEI Para Equestrian Grad 1a Test 3 2006 (2011) - Uppdaterat 2011, ingen ridmässig skillnad
FEI Para Equestrian Grad 1a Team Test 2013 - Inga vägar är ändrade
FEI Para Equestrian Grad 1a Individual Championship Test 2013 - Inga vägar är ändrade
FEI Para Equestrian Grad 1b Test 13 2006 (2011) - Uppdaterat 2011
FEI Para Equestrian Grad 1b Team Test 2013 - Inga vägar är ändrade, bara indelningan i bedömningsgrupper
FEI Para Equestrian Grad 1b Individual Championship Test 2013 - Inga vägar är ändrade, bara indelningan i bedömningsgrupper
FEI Para Equestrian Grad 2 Test 24 2006 (2011) - Uppdaterat 2011
FEI Para Equestrian Grad 2 Team Test 2013 -
FEI Para Equestrian Grad 2 Individual Championship Test 2013 -
FEI Para Equestrian Grad 3 Test 34 2006 (2011) - Uppdaterat 2011
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2010 bana 20x40 m -
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2013 bana 20x60 m + Nytt i sverige 2014.
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2010 bana 20x40 m-
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2013 bana 20x60 m + Nytt i sverige 2014
FEI Para Equestrian Grad 4 Test 44 2006 (2014) - Uppdaterat 2014 (enda ändringen är gångart i bild 1, ska nu vara arbetstrav)
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2010 bana 20x40 m -
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2013 bana 20x60 m + Ingen ridmässig skillnad (indelningen i bedömningsgrupper är ändrad)
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2010 bana 20x40m -
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2013 bana 20x60m + Ingen ridmässig skillnad (indelningen i bedömningsgrupper är ändrad)

Special Olympics Skritt Test 1 (2011) -
Special Olympics Skritt Test 2 (2011) -
Special Olympics Trav Test 1 (2011) -
Special Olympics Trav Test 2 (2011) -
Special Olympics Galopp Test 1 (2011) -
Special Olympics Galopp Test 2 (2014) - Ingen ridmässig skillnad. Det är bara texten till bedömingsgrupp 5 som är ändrad.


WE-Debutant 2015 - justerat 2016 (ingen ändring i bilderna)
WE-LE 2016 -
WE-LD 2016 -

WE-LC 2010 -
WE-LB 2014 -

WE-LA 2016 -
WE-Medelsvår 2010 -

Program som inte längre gäller 2017
LA:1 2007 -
Msv B:5 2005 +
FEI Prix S:t Georges 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Intermediaire I 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Intermediaire II 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Grand Prix Special 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Lagprogram för Unga Ryttare (Prix S:t Georges) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Före uppdateringen 2017

Program som inte längre gäller 2016
Märke I - Gamla, fasas ut under 2015
Märke II - Gamla, fasas ut under 2015
LB:2 2003 +
LA:2 2003 -
Msv A:1 2003 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad.
Intermediaire I B 2011 (nytt namn på Svår B:1 2010) + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad.
WE-LE 2015 -
WE-LD 2015 -
WE-LA 2015 -

Program som inte längre gäller 2015
LC:1 2008 -
LC:2 2008 -
LB:0 2006 -
LB:1 2006 -
LA:4 2008 +
FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 203 + Korrigerat 2008
FEI:s Olympic Grand Prix Special 2011 +
WE-Debutant 2010 -
WE-LD 2010 -
WE-LA 2010 -
FEI:s Intermediaire A 2014 + (före uppdateringen 2015)
FEI:s Intermediaire B 2014 + (före uppdateringen 2015)
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(A) 2009 +
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(B) 2009 +
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(A) 2009 +
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(B) 2009 +